O nás

Koncom roka 1992 rozbehla v Prešove svoju podnikateľskú činnosť firma Ing. Jozef Blizman – BEL. Firma sa zameriava na nákup a predaj guľatiny a reziva na výrobu atypických stavebno-stolárskych výrobkov, ako eurookná, balkónové dvere, presklené steny, brány, exteriérové a interiérové dvere neštandardných tvarov a rozmerov.

K ďalším výrobkom patria stupnice, podstupnice, madlá, prahy, parapety z kvalitného mäkkého aj tvrdého reziva – smrek, borovica, buk, dub.
Snahou firmy je presadiť svoje výrobky na domácom aj európskom trhu. Začiatkom roka 1997 bola za účelom komplexného spracovania drevnej hmoty, sušenia a impregnácie reziva a piliarskej výroby založená firma BELHOLZ s.r.o. Firma je vybudovaná v katastri obce Malý Šariš pri Prešove na vlastných pozemkoch, s vlastným výrobno-obchodným areálom, ktorého súčasťou je administratívno-predajná budova, kotolňa, parovňa a sušiarne od rakúskej firmy MÜHLBÖCK a sklad mokrého a suchého reziva.
V ponuke firmy sú stoličky a stoly od renomovaných slovenských a českých výrobcov a tiež prezentuje stavebnostolárske výrobky firmy BEL. Ďalším prínosom pre firmu je pilnica, ktorej výstavba začala v roku 2002, čím je celá výroba realizovaná v jednom areáli, kde sa vykonáva porez guľatiny, sušenie reziva, jeho následný predaj a spracovanie. BELHOLZ s.r.o. je perspektívne založená na spracovaní domácej suroviny drevnej hmoty, riadenej manažmentom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby a obchodu v drevospracujúcom priemysle. Stratégia podnikateľského úspechu oboch firiem je zameraná na uspokojovanie potrieb zákazníkov v čo najširšej oblasti. Neustále zvyšovanie kvality výrobkov je jedným zo smerov ich aktivít.

BELHOLZ S.R.O., MALÝ ŠARIŠ 377, 080 01 PREŠOV, TEL.: +421 51 771 27 44

Belholz s.r.o. | Rezivo - Nábytok